top of page

PROJEKTO DALYS IR KAINA

mini HAUS

PROJEKTAS SU STATYBOS LEIDIMU

Projekto sudedamosios dalys, norint gauti statybos leidimą:

Bendroji dalis (BD)

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP)

Architektūrinė dalis (SA)

Konstrukcijų dalis (SK)

Energinio naudingumo skaičiavimų dalis (PEN)

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN)

Elektros įvado projektas (E)

Projekto kaina (SA) - 799 € 

Projekto kaina (SA ir SK) - 1799 € 

Projekto su visomis dalimis ir statybą leidžiančiu dokumentu

kaina yra nuo 2799 € 

Techninis interjero projektas nemokamai - (IN)

Sukomplektavus visas dalis, projektas derinamas INFOSTATYBOJE

Gaunamas STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS

Kainos nurodytos be PVM

mini HAUS

DOKUMENTAI REIKALINGI PARENGTI PROJEKTĄ

Privalomi:

Žemės sklypo nuosavybės dokumentai - Registru centro išrašas
Žemės sklypo ribų planas
Žemėtvarkinis arba detalusis planas
Topografinis planas
Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita
Infrastruktūros plėtros sutartis ir įmoka

Kiti dokumentai:

Gretimų žemės sklypų savininkų sutikimai - priklausomai nuo situacijos

Galimi papildomi projektai/projektų dalys, norint gauti statybos leidimą:

Elektros kabelio apsaugojimo projektas
Vandens gręžinio projektas
Kelio projektas
Kitos projekto dalys priklausomai nuo situacijos

mini HAUS

PROJEKTO DALYS

BD - bendroji dalis, ją sudaro:
Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
Bendrieji statinio rodikliai
Bendrasis aiškinamasis
Bendroji techninė specifikacija
Pritarimų, suderinimų sąrašas
Priedai
Brėžiniai

SP - sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis, ją sudaro:
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

SA - architektūrinė dalis, ją sudaro:
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

SK - konstrukcinė dalis, ją sudaro:
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

PEN - Energinio naudingumo skaičiavimų dalis, ją sudaro:

Aiškinamasis raštas

Techninės specifikacijos

Pastato energinio naudingumo skaičiavimai

NRGpro ataskaita

Ilginių šiluminių tiltelių ataskaita

VN - vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, ją sudaro:
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

E - elektros įvado projekto dalis, ją sudaro:

Elektros įvadinio kabelio linijos brėžinys

Elektros kabelio apsaugos zonos brėžinys

IN - techninio interjero projekto dalis, ją sudaro: 

Pertvarų planas

Lubų planas

Baldų planas

Santechnikos įvado planas

Santechnikos taškų planas

Rozečių, šviestuvų ir jungiklių planas, apšvietimo valdymo planas

bottom of page